Main Content


Engelse tekst

Franse tekst

Internationale waterconferentie


Water is en blijft de volgende decennia een heel groot probleem in Afrika.  Langs de ene kant veroorzaakt de klimaatwijziging droogte en anderzijds is de neerslag dan weer lokaal te overvloedig.

Onaanvaardbaar veel mensen hebben geen toegang tot het noodzakelijke dagelijks water. De landbouw zou bij uitstek de roeping van Afrika kunnen zijn maar ze kreunt onder het watertekort, en anders is het wel de verzilting die roet in het eten strooit.

Problemen vragen om een wetenschappelijk verantwoorde en duurzame oplossing. Deze problemen worden aangewakkerd door de klimaatveranderingen die door het rijke Noorden zijn veroorzaakt en waar het armere Zuiden geen antwoord op heeft. Het minste dat het Westen zou kunnen doen is versneld de nodige maatregelen nemen om die opwarming te stoppen. Maar daarvoor staat klaarblijkelijk het water hier nog niet hoog genoeg en zijn de zomers nog niet echt verzengend heet.

De wetenschap heeft antwoorden. Maar het nodige onderzoek moet verder diepgravend gedaan worden en vooral moeten de resultaten geïmplementeerd worden.

Hieronder wil WiAQ zijn schouders zetten met de inventarisatie en implementatie van wat de wetenschap aanreikt. Samen maken we van WiAQ 2021 een succes. Een kleine druppel die een grote stroom moet worden. Geen woorden maar daden.

Hebt u een wetenschappelijke achtergrond dan is uw paper over bovenstaande problematiek van harte welkom.

 

UGent

THEMA

Ontzilten en verzilting

VUB Brussel

THEMA

Waterpolitiek en conflicten

Universiteit Luik

THEMA

Klimaatwijziging en water

Kul

THEMA

Irrigatie en water harvesting